6. Sofia Bäck

Ikä: 21
Kotipaikka: Kruunupyy

Jag tycker det är viktigt att se och möta andra människor, att visa kärlek och ge av sin tid till andra. Jag är hemma från Kronoby och intresserad av musik i form av sång, piano och körsång samt motion i olika former.

Mina intressen är musik i form av sång, piano och körverksamhet. Jag spelar också fotboll och tycker om att vara aktiv och pröva på nya motionsformer. När jag vill koppla av från skola och vardag läser jag gärna böcker eller utövar min kreativitet genom att måla och skriva.

Jag studerar till fysioterapeut för andra året och är ledare inom barnverksamheten i Petrus församling. På min fritid spendera jag gärna tid med familj, vänner och församling. 

Vad är viktigt för dig i livet? 
För mig är min tro och gemenskapen till andra människor viktig. Detta har format mig och gett mig insikten om vikten av att se och möta andra människor, att visa kärlek till dem och att verkligen ge av sin tid åt andra. Församlingen är som en stor familj för mig, där jag har fått växa på många sätt och lära mig att visa kärlek åt mina medmänniskor.

Varför skulle just du passa som lucia?
Jag har ett stort hjärta för att se och möta människor i olika livssituationer. Jag vill få sprida ljuset, som för mig symboliserar glädje och hopp, speciellt till dem som kämpar och har det svårt. Med min sång vill jag uttrycka känslor, men också väcka känslor hos människor.

Hur ser du på luciauppdraget idag?
Lucia är en viktig och fin tradition. Lucia symboliserar ljuset, som får påminna oss om hoppet och det goda i livet när det känns som mörkast. Lucia är också en förebild som uppmärksammar ojämlikheter i samhället. Lucia gav av sin tid för att se och möta människor. 

Även idag får lucia tillsammans med sitt följe ge av sin tid till människor i olika livssituationer. Lucia får spendera tid med människor och verkligen möta dem, speciellt de minsta och svagaste i samhället. Att de insamlade medlen går till barnfamiljer i svåra livssituationer värmer mitt hjärta. Dessa barn är vårt lands framtid och tack vare medlen som samlas in kan barnen få möjlighet till en tryggare uppväxt och framtid. I mitten av en pandemi är luciauppdraget ännu viktigare. Jag tror att lucia får vara en förebild för hela vår befolkning i år, genom att sprida ljuset med sin sång och blotta närvaro och påminna oss om vikten att se varandra.

Äänestä ehdokasta Sofia

Klikattuasi nappia "Valitse maksutapa", saavut sivulle, jossa voit valita, miten haluat maksaa. Äänesi rekisteröityy, kun maksu on suoritettu.


Muut ehdokkaat