3. Melinda Karkola

Ålder: 20
Hemort: Esbo

Jag tycker det är viktigt att respektera sin omgivning, både människorelationer och miljön. Alla har ett gemensamt ansvar. Jag är hemma från Esbo och intresserad av dans, sång, handarbete, läsning och naturen. 

Jag är medicinstuderande och jobbar som avdelningssekreterare på sjukhus vid sidan om studierna i mån av möjlighet. Mina fritidsintressen är dans, sång, vandring i naturen, handarbete och läsning. 

Vad är viktigt för dig i livet?
För mig är det viktigt att respektera sin omgivning, både gällande människorelationer och jorden vi lever på. Jag tänker att alla har ett gemensamt ansvar för att de runtomkring oss ska ha det bra. Jag tror också starkt på att alla gör sitt bästa med de förutsättningar de har, och att man alltid kan sträva efter att öka sin förståelse för och kunskap om människor med annorlunda livssituationer än ens egen.

För att konkretisera vad jag tycker att är viktigt är de självklara svaren för mig familj, vänner, miljön och empati. Jag ser det som mitt ansvar att se det goda i andra människor och med små och större handlingar i vardagen se till att de som jag möter och bemöter har det bra.

Varför skulle just du passa som lucia?
Jag älskar att sjunga, både ensam och i kör, och har gjort det länge. Speciellt julen som högtid och julsångerna står mig nära hjärtat. Jag har haft ett antal ansvars- och ledarskapsuppgifter tidigare och är van vid att jobba målmedvetet mot ett gemensamt mål eller till exempel öva mycket inför ett uppträdande. 

Jag har arbetat med människor i alla åldrar och anser mig vara bra på kommunikation och växelverkan med andra, både på svenska, finska och engelska. Jag skulle öka på den goda stämningen och höga motivationen. Jag vill helt enkelt bidra till en fin och antagligen i år rätt annorlunda luciatid och tror att jag har rätt förutsättningar och erfarenheter i bagaget.

Hur ser du på luciauppdraget idag?
Luciatraditionen är något sammanhållande för hela Svenskfinland och att få bidra till den samhörigheten är ett fint uppdrag att axla. Nu är det viktigare än någonsin att människor har något att se fram emot, något som piggar upp under de mörka vintermånaderna. Att dessutom konkret få vara med och samla in pengar till ett viktigt ändamål är en stor uppgift som gör skillnad mot det bättre för många. 

Att få vara del av en fin tradition med långtgående rötter, stor påverkan, ljus och värme skulle vara en av de finaste sakerna man kan göra och jag hoppas innerligt att det är något jag får chansen till.

Rösta på Melinda

Efter att du klickat på knappen "Välj betalningsmetod" skickas du till sidan var du väljer hur du vill betala. Din röst registreras efter att du slutfört din betalning.


Övriga kandidater