FINLANDS LUCIA 2019 RÖSTNING

7. Wilma Rehnström

Ålder: 21
Hemort: Vanda

Jag är från Vanda och är mediestuderande på Arcada. Jag sjunger i kör och spelar handboll. Alla borde få känna värmen som lucia hämtar med sig, speciellt de som inte har det så lätt.

Jag studerar för första året på online media-linjen på Arcada. Jag hade två mellanår då jag jobbade heltid så nu fokuserar jag främst på studierna, men tänker eventuellt söka något deltidsjobb i ett senare skede.

Till mina intressen hör i stor del musik och idrott. Jag sjunger i kören Soundwaves i Vanda Musikinstitut och tar klassiska sånglektioner. Allt som allt har jag sjungit över 10 år i institutets körer. Därtill spelar jag handboll i Helsinge Atlas i damernas FM-serie. Trots att mina hobbyer kräver både tid och energi anser jag att kombinationen fungerar mycket bra för mig, då det är stimulerande på så många olika nivåer.

Vad är viktigt för dig i livet?
Viktigt för mig är att jag och människor i min närhet mår bra. Jag umgås mycket med både familj och vänner eftersom de betyder mycket för mig. Om folk i min närhet mår bra mår jag också bra. Jag anser att psykisk hälsa är minst lika viktigt som fysisk hälsa och jag försöker därför leva med en så öppen sinnesstämning som möjligt.

Varför ställer du upp i luciavalet?
Jag tycker att det är ett viktigt jobb man gör som luciakandidat då det egentligen är då man samlar in pengar för insamlingen. Man ska inte glömma bort att alla 10 kandidater har ett lika stort ansvar över att vara ett ansikte för insamlingen, trots att det bara är en som sedan får vara lucia.

Hur ser du på luciauppdraget i dag?   
Jag tycker att det är ett underbart koncept att sprida ljus och glädje genom att vara lucia. Det är väldigt viktigt att alla får känna den värmen luciatåget hämtar med sig, speciellt de som inte har det så lätt, vore orsaken vilken som helst. Under den mörkaste tiden på året kan alla behöva lite extra ljus.

Rösta på Wilma

Efter att du klickat på knappen "Välj betalningsmetod" skickas du till sidan var du väljer hur du vill betala. Din röst registreras efter att du slutfört din betalning.
Övriga kandidater