Publicerad 23.11.2017

”Vi behöver mer gemenskap”

Lucia är en fin och stämningsfull tradition, säger Jan Vapaavuori som kröner Finlands Lucia 2017. Lucia bringar ljus under en av årets mörkaste dagar och budskapet handlar om kärlek gentemot sina medmänniskor.

– Även om ”riktiga” Lucia är en vuxen kvinna, måste jag erkänna att mitt hjärta alltid lite smälter när jag ser minstingarnas luciatåg med små lucior, tärnor och stjärngossar. Det är för många första gången man uppträder på dagis eller i skolan, och det är en väldigt allvarlig och viktig stund.

Det säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori som i år kröner Lucia. Han har själv luciaminnen från barndomen.

– Jag har ett stolt förflutet som stjärngosse!

Som många andra poängterar han att luciavalet inte ska vara en skönhets- eller popularitetstävling.

– Lucia ska vara företagsam och genuint intresserad av sin omgivning och sina medmänniskor. Enligt Vapaavuori är det också positivt om Lucia redan gjort insatser för andra än sig själv, till exempel i egenskap av scoutledare, vänelev eller föreningsaktiv. 

En ära att få vara med

Jan Vapaavuori säger att luciatraditionen är viktig för många finlandssvenskar, men också för allt fler finskspråkiga. Speciellt synliga är festligheterna i Helsingfors. – Lucia kröns mitt i vår huvudstad, och bringar ljus till staden under en av årets mörkaste dagar. Lucia är ett kännspakt Helsingfors evenemang, och som Helsingfors borgmästare vill jag gärna ta del i Helsingfors fina traditioner. Det är en ära att få vara en del av en så fin tradition.

Lucia är mycket mer än en ljus dag i decembermörkret. Klyftorna i samhället ökar och många har det svårt. För fjärde året i rad hjälper luciainsamlingen barnfamiljer som har det tungt i vardagen.

– Jag stöder varmt insamlingen. Speciellt småbarnstiden är väldigt utmanande i vissa familjer, och tidvis behövs speciellt stöd.

Intäkterna från insamlingen används bland annat till FamiljeKraft-läger som ger föräldrarna möjlighet att under några dagar
lämna de vardagliga sysslorna och i stället få tid att fundera på sitt föräldraskap.


”Var en god kompis”

Jan Vapaavuori påminner också om hur viktigt det är att hjälpa dem som har det svårt.

– Det finns många konkreta sätt att hjälpa varandra, till exempel just genom att delta i Luciainsamlingen.

Det finns också mer abstrakta sätt som vi alla borde integrera i vår vardag, poängterar han.

– Vi bör vara mer empatiska. Retoriken i dagens samhälle har blivit mer brutal, och det avspeglas i hur vi behandlar varandra. Vi borde alla stanna upp och bry oss mer om varandra. Vi behöver mer gemenskap – var en god kompis, säger Jan Vapaavuori.

Finlands Lucia kröns i Helsingfors domkyrka den 13 december klockan 17.

Här kan du rösta på Lucia och delta i insamlingen

Här kan du läsa mer om Lucia-insamlingen