Finlands Lucia

Tack för ditt stöd och ditt bidrag – luciainsamlingen 2017 gjorde rekord!

 

Luciainsamlingen 2017 gjorde rekordresultat, vi samlade in 164 000 euro till utsatta barnfamiljer.

Läs mer på www.folkhalsan.fi/lucia.