Finlands Lucia

Vem ska  sprida ljuset?

Lucia är luciainsamlingens frontfigur. Lucia och luciakören besöker närmare 100 sjukhus, äldreboenden och fester i december och januari. Med de pengar som samlas in stöder  vi barnfamiljer som har det tungt. Lucia står för ljus och  glädje, men hon är också en påminnelse om att vi kan hjälpa  medmänniskor som har det svårt.

Är du Lucia? Känner du Lucia?

Om du vill bli Finlands Lucia ska du ha fyllt 18 år, tala svenska,  tycka om att uppträda och sjunga bra. Det är också viktigt  att du är empatisk och har lätt för att möta människor i olika  åldrar och olika – ibland svåra – livssituationer. Du kan också anmäla någon du känner som du tycker att skulle vara lämplig som Finlands Lucia. I så fall behöver du kandidatens medgivande.

Anmäl dig eller någon annan via Folkhälsans webbplats,  www.folkhalsan.fi/lucia senast söndag 14.10.2018. Vi behöver också en rekommendation från någon som känner dig, ett foto och gärna en ljudfil eller film med valfri sång. Du ska också ha möjlighet att delta i de tios dag 24.10.2018, då alla luciakandidater träffas, och kunna ägna dig på heltid åt luciauppdraget från början  av december till början av januari.

Vill du veta mera?  Kontakta kampanjer@folkhalsan.fi,  tfn 050 360 7933 eller läs mera på  www.folkhalsan.fi/lucia.