Finlands Lucia

Vem är Finlands Lucia 2017?

Luciainsamligen 2017 börjar 29.10.2017.

Mer info om Luciakampanjen finns på www.folkhalsan.fi/lucia