Sjung i Luciakören

Luciakören uppträder tillsammans med Finlands Lucia på olika evenemang i december och januari.

Vill du vara en av lucias tärnor och sjunga med i kören?

Insjungningen för nya körmedlemmar ordnades den 18 oktober 2021 klockan 16 i Folkhälsans huvudbyggnad, Topeliusgatan 20, Helsingfors. Tack till alla som deltog!

Luciakören övar på måndagar kl. 17–19.30. Det blir också flera veckoslutsövningar.

Vi önskar att du är van att sjunga i stämmor och att du vill satsa på uppdraget.

För mera information, kontakta lucia@folkhalsan.fi eller ring 050 360 7933.