Sjung i Luciakören

Luciakören uppträder tillsammans med Finlands Lucia på olika evenemang i december och januari.

Vill du vara en av lucias tärnor och sjunga med i kören?

Insjungning för nya körmedlemmar ordnas den 14 oktober 2019 klockan 17 i Folkhälsans huvudbyggnad, Topeliusgatan 20, Helsingfors.

Luciakören övar sedan måndagar kl. 17–19.30 från och med den 21 oktober 2019. Det blir också flera veckoslutsövningar. Obligatorisk närvaro.

Vi önskar att du är van att sjunga i stämmor och att du vill satsa på uppdraget.

För mera information, kontakta lucia@folkhalsan.fi eller ring 050 360 7933.