Kom med som frivillig

Det finns flera olika sätt att engagera sig som frivillig.

Halmgruppen, som träffas kontinuerligt, välkomnar nya deltagare. Gruppen samlas med start i mitten av september tisdagar mellan klockan 9 och cirka klockan 12 i Folkhälsans huvudbyggnad, Topeliusgatan 20, Helsingfors. Halmgruppen tillverkar halmsaker (halmbockar, halmkransar m.m.) som säljs på luciamarknaden. Intäkterna går till luciainsamlingen.

Om du är intresserad att göra en punktinsats som frivillig under luciakampanjen kan du kontakta Folkhälsan på lucia@folkhalsan.fi eller tfn 050 360 7933. Vi behöver frivilliga till:

Kröningen i Domkyrkan 13.12 kl. 15–17 samt luciakortegen kl. 17–19 (kortegen startar kl. 18, men hjälp behövs före).

Barnfesten i Bio Rex 15.12 kl. 9–11 samt luciamarknaden 15.12 kl. 9–11 (att ställa i ordning luciamarknaden, bära bord, produkter, dekorera m.m.), kl. 11–13 (hjälpa till med försäljningen under luciamarknaden), kl. 13–15 (att städa undan efter luciamarknaden).