Luciainsamlingen hjälper familjer hitta hoppfullheten

Luciainsamlingen samlar in pengar för att hjälpa barnfamiljer i behov av stöd. En majoritet av de insamlade medlen används för FamiljeKraft-läger, som är ämnade för familjer som av olika orsaker lever under pressade förhållanden. Insamlingen pågår till 31.1 2021.

Så här deltar du i insamlingen

Donation med MobilePay.
Om du vill använda MobilePay appen kan du betala in önskad summa till numret 61638.
100% av din donation tillfaller insamlingen om du använder MobilePay.

Donation genom överföring till bankkonto.
Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton:
Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Nordea FI64 1562 3000 1093 32
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Donation med SMS meddelande.
Du kan även donera 5, 10 eller 20€ per SMS genom att skicka ett sms till nummer 17191.
För att donera 5€ skriver du: 5e lucia ditt namn.
Vänligen notera att avgiften som SMS tjänsten uppbär från oss är hög, och om du använder en annan metod än SMS tillfaller en större del av summan luciainsamlingen. (Av en SMS-donation på 5€ tillfaller 3,20€ insamlingen, av 10€ tillfaller 6,60€ insamlingen och av 20€ tillfaller 13,60€ insamlingen). 

Om du vill donera med bankkoder eller kreditkort kan du göra det på den här sidan.

 

– Vem som helst av oss kan bli utsatt och vara i behov av stöd, det kan handla om olika livssituationer eller sjukdomar. Och återhämtning är viktigt för att man ska orka, på lägren har man chansen till det, säger Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan. 

Lägren, som ordnas i samarbete med Svenska semesterförbundet, erbjuder familjer en paus från vardagspusslet och kamratstöd för föräldrarna.

–Det kan vara skönt att höra att man inte är den enda som tampas med utmaningar. Samtalen kan också öppna upp för det som fungerar bra i ens familj, det som man själv inte har några problem med.

Tuomela-Holti berättar att man i år erbjudit fler fysiska aktiviteter även till föräldrarna, så som SUP, klättring, simning och avslappning. Också för barnen ordnas roligt program under lägren.  

– De får pyssla, spela, leka och prova på olika aktiviteter, så som klättring, vinterbad och äventyrsbanor. Men det är simmandet som nästan alltid är på första plats enligt barnen.

I år har tre FamiljeKraft-läger ordnats med luciamedel och två till ska enligt planerna hållas, ifall coronaläget tillåter. I varje läger deltar mellan 8 och 12 familjer, och enligt Tuomela-Holti är det även många familjer som fortsatt hålla kontakt med varandra också efteråt.

Ökat behov av stöd och avlastning

Luciainsamlingen möjliggör också ordnande av familjestödjande FöräldraKraft-grupper, där föräldrar kan utbyta tankar och reflektera kring föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen.

– Kamratstödet är viktigt för många. I år har en del av grupperna hållits på distans för första gången. Det digitala kan vara ett sätt att sänka tröskeln och nå ut till fler än tidigare.

År 2020 har varit ett annorlunda och tungt år för många.

– Coronan har gjort behovet av stöd större än tidigare, särskilt många ensamförsörjande har dragit ett extra tungt lass i år. Genom vår verksamhet kan vi ge familjer chansen att återhämta sig och känna hoppfullhet. 


Så här används pengarna från luciainsamlingen till förmån för utsatta barnfamiljer:

Luciainsamlingen samlar in medel för att på olika sätt stödja barnfamiljer som har det svårt i sin vardag. År 2019 drog insamlingen in 181 000 euro, som använts till olika ändamål:

• FamiljeKraft-läger, i samarbete med Svenska semesterförbundet

• Våld i nära relationer: Folkhälsans Trappan-arbete

• FöräldraKraft-grupper

Utsatta familjer – de finns närmare än du tror

Det finns många olika orsaker till att barnfamiljer har det tungt. Till exempel fattigdom, sjukdom eller brist på nära stödjande relationer gör att många familjer löper risk för att bli utmattade och inte orka med sitt föräldraskap trots att viljan och förmågan till gott föräldraskap finns.

Läger och kamratstöd ger kraft

FamiljeKraft-lägren ger föräldrarna möjlighet att under några dagar lämna de vardagliga sysslorna och i stället få tid att fundera på sitt föräldraskap, medan barnen ges möjligheter till fritidssysselsättningar man kanske annars inte kunde få pröva på. Utvärdering har visat att föräldrarna känt sig stärkta direkt efter lägren men även under en längre tidsperiod efteråt. För barnen har det gett ett livslångt minne av att ha fått ett aktivitetsfyllt lov, i synnerhet om familjen lever med ekonomiska svårigheter.

Familjerna ansöker om att få komma med på lägret och ska då lämna in ett utlåtande av till exempel en socialarbetare i hemkommunen om behovet av stöd.

Våld i nära relationer

När föräldrarna är utmattade och utsatta kan det också leda till våld i nära relationer. I det våldsförebyggande arbetet ligger fokus på barnen. I situationer där barn blivit åskådare till våld behöver de få en möjlighet att hitta ord på sina upplevelser trots att de kanske inte själva blivit utsatta för våldet.

Våld påverkar hela kroppen, även hjärnans funktionsförmåga. Arbetet med att öka professionellas mod att ta våld i nära relationer till tals och erbjuda barn samtalsmöjligheter fortsätter. Trappan är en metod att systematiskt via 4–8 samtal gå igenom det som barnet eller den unga upplevt. Folkhälsans Trappan-arbete startade i samband med luciainsamlingarna 2008–2010.

Under år 2019 fortsätter vi att utbilda professionella i Trappan-metoden i både södra Finland och Österbotten med målsättningen att garantera att alla kommuner har någon utbildad som kan föra Trappan-samtal med ett barn som upplevt våld i sin närmiljö.


Kamratstöd för tonårsföräldrar

För många föräldrar är det en utmaning att ha tonårsbarn. Frigörelsen från familjen kan ta sig häftigt i uttryck. Föräldrar kan få stöd av gruppsamtal då de får uppleva att de inte är ensamma i sin situation och att varje familj är unik.

Folkhälsan har en lång erfarenhet av stöd för föräldrar med tonårsbarn i grupp. Det senaste materialet utvecklades i början av 2000-talet under namnet FöräldraKraft.

Under år 2015 fortsatte piloteringen av FöräldraKraft bland föräldrar med ungdomar i riskzonen i samarbete med sociala myndigheter (skolkuratorer och barnskyddets socialarbetare) i några kommuner.

Så här kan du stöda insamlingen

Genom att rösta på Finlands Lucia deltar du i insamlingen. Du kan också delta i insamlingen utan att rösta på en kandidat, genom att överföra pengar till ett Luciakonto eller via MobilePay.

Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton:

Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Nordea FI64 1562 3000 1093 32
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Du kan också stöda insamlingen genom att betala in önskad summa via MobilePay till numret 61638.

Insamlingen pågår till 31.1 2021. Insamlingstillstånd har beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndets nummer är RA/2018/8.