FINLANDS LUCIA 2019 RÖSTNING

6. Sara Ray

Ålder: 24
Hemort: Esse

Jag kommer från Esse, är klasslärarstuderande och har nu inlett biologistudier. Jag gillar att sjunga, träna och att vistas i naturen. Lucia är en symbol för ljus och glädje.

Jag är klasslärarstuderande och har under min tid i Vasa varit aktiv i studentkören Pedavoces. I höst har jag inlett biologistudier och flyttat till Åbo. Jag har engagerat mig i söndagsskolverksamheten i metodistkyrkan.

På fritiden tycker jag om att träna och att vistas ute i naturen. Sång är ett stort intresse, och för andra året i rad tar jag lektioner i klassisk sång. Vid sidan av detta umgås jag med vänner, släkt och familj.

Vad är viktigt för dig i livet?
Under de senaste åren har min kristna tro vuxit sig starkare. Jag ser att kärleken är det viktigaste i livet. Detta innefattar kärlek till mig själv, till människor som står mig nära, till övriga människor i min omgivning och till naturen.

Varför ställer du upp i luciavalet?
Jag vill delta i luciainsamlingen och naturligtvis har jag också en dröm om att få bli lucia. Jag hoppas få sprida ljus och glädje till människor. Jag brinner speciellt starkt för att möta människor på sjukhus. En orsak till detta är min tid med min egen cancersjuka farfar, som jag sjöng mycket för under hans sista tid på sjukhuset. Jag fick uppleva att sång verkligen läker och tröstar.

Genom att vara mig själv hoppas jag också kunna förmedla att människan duger som hon är och att hennes värde inte ligger i prestationer. Ett budskap som många "vet" men som ändå kan vara svårt att "förstå". Jag har haft många tunga år med en hel del motgångar under mina år som tävlingsskidåkare. Med mina erfarenheter hoppas jag kunna bemöta olika människor i olika livssituationer.

Hur ser du på luciauppdraget i dag?   
Luciauppdraget uppfyller en viktig funktion. Lucia står som en symbol för ljus och glädje, vilket behövs i vår tid. Ojämlikheter i samhället behöver uppmärksammas. Att samla in pengar till behövande människor är gott både för givare och för mottagare.

Rösta på Sara

Efter att du klickat på knappen "Välj betalningsmetod" skickas du till sidan var du väljer hur du vill betala. Din röst registreras efter att du slutfört din betalning.
Övriga kandidater