Finlands Lucia och Folkhälsan

Folkhälsan förvaltar Finlands Lucia i samarbete med Yle och Hbl. Det betyder att det är vi som ordnar kandidatupprop, röstning, luciainsamling, kröningen i Helsingfors domkyrka, luciabesök, luciamarknad och mycket mer. Lucia är både en kulturtradition och en insamling.

Lucia är luciainsamlingens frontfigur. Insamlingen stöder sedan 2014 barnfamiljer som har det tungt. Lucia står för ljus och glädje, men hon är också en påminnelse om att vi kan hjälpa medmänniskor som har det svårt. Till exempel fattigdom, sjukdom eller brist på nära stödjande relationer gör att många familjer löper risk för att bli utmattade och inte orka med sitt föräldraskap trots att viljan och förmågan till gott föräldraskap finns.

Delta i luciainsamlingen

Om du vill bjuda in Finlands Lucia kontaktar du lucia@folkhalsan.fi. Samma adress gäller också om du vill jobba som frivillig för luciainsamlingen.

Du kan delta i luciainsamlingen genom att rösta på Finlands Lucia eller genom en donation. Luciainsamlingen pågår året runt. Du kan läsa mer om insamlingen och hur de insamlade medlen används här

Finlands Lucia fyller 70 år 2019. Traditionen är på många sätt likadan som den varit från början, också om Lucia utvecklats med tiden. Insamlingen till förmån för dem som behöver stöd finns kvar liksom besök hos personer som kanske är sjuka eller ensamma.

Kröningen

Finlands Lucia kröns i Helsingfors domkyrka 13.12 klockan 17. Närmare 1 500 personer ser kröningen inne i kyrkan, kring 10 000 följer med på Senatstorget utanför via en stor skärm. Klockan 18 skrider Lucia ner för Domkyrkans trappa och åker sedan i kortege genom Helsingfors. Rutten under de senaste åren har varit: Senatstorget, Alexandersgatan, Mannerheimvägen, Norra esplanaden, Unionsgatan och Senatstorget.

Finlands Lucia finns på Facebook och på Instagram. Följ gärna Finlands Lucia!