FINLANDS LUCIA 2019 RÖSTNING

Kandidater

Här är de tio kandidaterna för Finlands Lucia 2019. Då du röstar på en luciakandidat deltar du samtidigt i luciainsamlingen. De insamlade medlen används för att stöda utsatta barnfamiljer. För många är vardagen tung att hantera – så tung att de löper risk för att bli utmattade.

Vänligen notera att till följd av poststrejken sker röstning enklast genom webb eller sms. Poströster kan även föras till Folkhälsanhusen eller Luckans kontor.

Rösta senast den 27 november.

Rösta på en av de tio

Insamlingen